POLITYKA PRYWATNOŚCI WORLD BRAND OUTLET

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europy I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy, że:

I.Administratorem Twoich danych osobowych jest :

Agata Szelwach-Wydra, ul.Mickiewicza 14 , 34-130 Kalwaria Zebrzydowska NIP 954-192-60-21

Dane kontaktowe: 508 327 079,  agataszelwach@op.pl

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych osobowych adresem e-mail: agataszelwach@op.pl  lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

III. Źródło danych: od osoby, której dane dotyczą.

IV. Cele przetwarzania: Twoje dane są przetwarzane w celach marketingowych Administratora, wystawienia faktury, przesłania paczki z zamówionym asortymentem ze sklepu


V. Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą.


VI. Kategorie danych: będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail , numer telefonu,

VII. Odbiorcy danych: Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, poza osobami pracującymi na rzecz administratora

VIII. Okres przechowywania danych: Twoje dane będą przetwarzane do czasu prowadzenia działalności przez administratora w zakresie sprzedaży towarów w sklepie World Brand Outlet , lub w sklepie on- line.

Rezygnacja z usługi następuje poprzez wpisanie adresu e-mail: agataszelwach@op.pl

IX. Twoje prawa: zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

  • a. dostępu do swoich danych

  • b. żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych;

  • c. żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;

  • d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  • e. przenoszenia danych w zakresie danych podlegających zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w zakresie dopuszczalnym przepisami RODO);

  • f. wniesienia skargi do organu nadzorczego.


X. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej.

XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.